CZERWIEC 2017r.

Doładowywane kart ŚKUP na miesiąc czerwiec 2017r. odbywać się będzie w
terminie 29-30 maja oraz 1 czerwca 2017r. (z wyjątkiem środy 30.05.).

Wychowawcy/przewodniczący klas proszeni są o zebranie kart od uczniów i
dostarczenie ich do sekretariatu w dniu 29.05.2017r.
do godz. 8.45 .

Przypominamy, że w przypadku nieobecności należy dostarczyć kartę przez
osoby do tego upoważnione.