W dniach 19 i 20 czerwca 2017 r. 6 uczennic z klasy II d uczestniczyło w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Dziennik Zachodni i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Warsztaty te są częścią kampanii ekologicznej „ 300 H20 Lubię to”
Akcja „300 H20 Lubię to!” adresowana jest do młodzieży ze wszystkich szkół województwa śląskiego, choć jej pierwszymi i głównymi bohaterami są uczniowie ze szkół objętych patronatem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, w tym również nasza szkoła.

Na pierwszą publiczną lekcję o wodzie zorganizowaną w salach Teatru Śląskiego stawiło się ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych gimnazjów i liceów z Katowic, Mysłowic oraz Piekar Śląskich. Rozpoczął ją marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który mówił, że warto uświadamiać młodzieży, że woda obok powietrza jest najważniejszym elementem wpływającym na zdrowie i życie
Lekcja o wodzie składała się z części merytorycznej w formie wykładów połączonych z konkursami a także z warsztatów, podczas których uczniowie brali udział w ciekawych eksperymentach i zajęciach interaktywnych. W trakcie spotkania odbywały się też warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

W ten sposób zainaugurowano czteromiesięczną kampanię edukacyjno-informacyjna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, która dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezes GPW Lukasz Czopik zapowiedział, że w trakcie kampanii odbędzie się wiele ciekawych warsztatów i wycieczek do obiektów GPW, zaplanowano eksperckie prelekcje, pikniki i ekologiczne plenery fotograficzne. Będzie stworzona strona internetowa stanowiąca kompendium wiedzy o roli wody w przyrodzie. Witryna będzie informować o aktualnościach związanych z realizacją projektu, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, przebiegu olimpiady oraz prezentować w formie cyfrowej pomoce dydaktyczne dla szkół w postaci wydawnictw i filmów.

Bardzo dziękujemy GPW za możliwość uczestnictwa w warsztatach dziennikarskich i kampanii „300 H20 Lubię to!” i nagrody zdobyte w konkursie „wiedzy o wodzie”