Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 • 1 września 2016 r.- rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 1 listopada 2016 r. (wtorek)- Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2016 r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości
 • 23-31 grudnia 2016 r. zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia 2017 (piątek) – Święto Trzech Króli
 • 10 stycznia 2017 r – termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 16-29 stycznia 2017 r. ferie zimowe
 • 15-18 kwietnia- wiosenna przerwa świąteczna
 • 19-21 kwietnia 2017 r. egzamin gimnazjalny
 • 1 maja 2017 r –(poniedziałek)  Święto Pracy
 • 3 maja 2017 r. (środa)- Narodowe Święto Konstytucji 3 maja
 • 19 czerwca 2017 r.- termin wystawiania ocen rocznych
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. ferie letnie

 

Harmonogram zebrań z rodzicami

14 września 2016 r.    –   Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania   oraz zasadami    oceny zachowania.

26 października 2016 r.   –  Zebranie informacyjne dotyczące bieżących spraw szkolnych.

7 grudnia 2016 r.  –   Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych w tym   o zagrożeniu oceną niedostateczną.

8 lutego 2017 r.    –  Zebranie podsumowujące klasyfikację śródroczną uczniów.

29 marca 2017 r.   – Zebranie informacyjne dotyczące bieżących spraw szkolnych.

17 maja 2017 r.   –    Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w tym o zagrożeniu oceną    niedostateczną.

 Można ustalić dodatkowy termin spotkania z wychowawcą.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

 

 • 31 października 2016r.
 • 19 kwietnia 2017r.
 • 20 kwietnia 2017r.
 • 21 kwietnia 2017r.
 • 2 maja 2017r.
 • 4 maja 2017r.
 • 5 maja 2017r.
 • 16 czerwca 2017r.

 

 

Dopalacze – poradnik dla rodziców
Rola rodziny w życiu nastolatka
Poradnik zdrowego odżywiania nastolatków
Nawyki żywieniowe uczniów MG4