Nauczyciele:

język polski -Klaudia Budzik,  Barbara Nabrdalik, Katarzyna Denderska, Bernadeta Nowak, Michał Sojka – dyrektor szkoły

historia – Julia Bednarz, Dorota Ligęza

wos – Dorota Ligęza

język angielski – Barbara Buchwald- Trojnar, Małgorzata Kondej – Kapłon, Małgorzata Wrotniak

język niemiecki – Agnieszka Kosałka, Magdalena Buczek

matematyka – Aleksandra Majchrzak- Łabaj, Teresa Wojewódzka- Białas, Klaudia Tomanek, Joanna Ficek

chemia – Jolanta Walczyszyn, Anna Kafka

biologia – Bogumiła Kusz

geografia – Beata Gawron, Joanna Ficek

fizyka – Mirosława Koryciorz

muzyka, plastyka – Ewelina Romaldowska

zajęcia artystyczne – Bernadeta Nowak, Ewelina Romaldowska

informatyka – Ewa Binko, Jolanta Walczyszyn

technika – Ewa Binko

religia – Anna Gajdzik

wychowanie fizyczne – Judyta Parzych, Tomasz Kotalczyk, Michał Wadowski, Paweł Jurczyński, Robert Sokoła, Sławomir Szenkel

pedagog szkolny – Iwona Kusz

pracownik świetlicy szkolnej – Katarzyna Miroszczuk – p.o. zastępca dyrektora

pracownik biblioteki – Krystyna Habryka