Postępowanie przetargowe:

Protokół z otwarcie ofert
Zmiana treści załącznika do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu(Word)
Ogłoszenie o zamówieniu(PDF)
SIWZ 2017 (Word)
SIWZ 2017 (PDF)
Załącznik nr 1 formularz oferty (Word)
Załącznik nr 1 formularz oferty po zmianie (Word)
Załącznik nr 1 formularz oferty (PDF)
Załącznik nr 1 formularz oferty po zmianie (PDF)

Załącznik nr 2 oświadczenie (Word)
Załącznik nr 2 oświadczenie (PDF)
Załącznik nr 3 oświadczenie (Word)
Załącznik nr 3 oświadczenie (PDF)
Załącznik nr 4 oświadczenie grupy kapitałowej (Word)
Załącznik nr 4 oświadczenie grupy kapitałowej (PDF)
Załącznik nr 5 wzór umowy (Word)
Załącznik nr 5 wzór umowy (PDF)
Załącznik nr 6 wymagania jakościowe (Word)
Załącznik nr 6 wymagania jakościowe (PDF)

Informacja z otwarcia ofert: